Výhody

Plugs

10 VÝHOD EXTERNÉHO SPRACOVANIA ÚČTOVNÍCTVA

Neutrácajte peniaze tam kde nemusíte..

Každý podnikateľský subjekt je zo zákona povinný viesť účtovníctvo, ktoré má správne a pravdivo odrážať ekonomickú situáciu subjektu. Jeho spracovanie je zložitý proces. Malé a stredné firmy preto často riešia otázku, či viesť účtovníctvo interne alebo externe. Dôvodov prečo zveriť vedenie účtovníctva externej spoločnosti je viac, posúďte sami:

1.

Úspora času

Nejedná sa len o úsporu času na samotné vedenie účtovníctva, ale aj o čas, ktorý by ste vy alebo váš zamestnanec strávili vybavovaním povinností voči daňovému úradu, zdravotnej či sociálnej poisťovni, sledovaním vyššie spomínaných legislatívnych zmien a na školeniach. Ušetrený čas a energiu môžete investovať do vášho podnikania.

Odbornosť

Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú účtovníctvom, sú v danej oblasti odborníkmi. 

Okrem toho, účtovníctvo v každej oblasti podnikania má svoje špecifiká. Ak vznikne nejaký osobitý problém, v externej účtovnej firme sa jeho riešeniu venuje viac špecialistov na rôzne oblasti. 

Zabezpečí to objektívnejší pohľad na daný problém a jeho riešenie.

2.

3.

Cena

Cena je pre podnikateľa jeden z rozhodujúcich faktorov. 

Externej účtovnej spoločnosti platíte mesačný paušál, v ktorom je zabezpečené kompletné účtovníctvo. Ušetríte náklady za mzdy, odvody, odbornú literatúru a školenia, ale tiež softvér, počítače a pracovné priestory. 

Ak spočítate všetky náklady spojené so zamestnaním vlastného účtovníka, v menšej firme často prevýšia cenu, ktorú zaplatíte externej spoločnosti.

Zmena legislatívy

Legislatíva sa neustále mení a vyvíja. Externá účtovná spoločnosť tieto zmeny sleduje za vás. Pri internom účtovníctve, kde sa jeho vedeniu venuje jeden zamestnanec, je potrebné, aby sa v týchto zmenách vždy zorientoval sám. Vaše podnikanie to stojí čas a peniaze navyše.

4.

5.

Kvalita

V kvalitnej účtovnej firme existujú krížové kontroly, kde pred zostavením účtovnej závierky, daňového priznania alebo kontrolného výkazu prejde vaše účtovníctvo kontrolou viacerých expertov. 

Prichádza tak k oveľa menšiemu počtu chýb, než pri internom spôsobe vedenia účtovníctva.

Technické zázemie

Účtovná spoločnosť, má vlastný softvér, počítače, servery, stará sa o správu dát, archiváciu a zálohovanie dokladov, legislatívne a iné aktualizácie celého systému. Ak firma okrem toho disponuje online softvérom, máte vďaka nemu kedykoľvek prístup k potrebným informáciám z vášho účtovníctva.

6.

7.

Bezpečnosť

Kvalitná účtovná spoločnosť garantuje bezpečnosť pre vaše údaje. Nemusíte sa báť, že ku nim bude mať prístup neoprávnená osoba, alebo že dôjde k porušeniu mlčanlivosti zamestnancov. Dbá tiež na to, aby neprišlo ku strate alebo kopírovaniu vašich dokumentov.

Absencia účtovníka

Odpadnú vám starosti spojené s práceneschopnosťou, dovolenkou alebo odchodom účtovníka zo zamestnania. Účtovná spoločnosť má potrebné kapacity, aby podobné situácie zvládla bez toho, aby ste sa tým museli zaoberať.

8.

9.

Zmeny v termínoch

Externá účtovná spoločnosť sleduje významné zmeny v zákonoch, ktoré sa týkajú vášho podnikania. Sleduje aj dôležité termíny a upozorní vás na ich dodržiavanie. Budete mať načas podané výkazy, hlásenia, prehľady a daňové priznania.

Špeciálne služby

Mnoho externých účtovných firiem poskytuje aj služby navyše. Napríklad komplexné poradenstvo,vyzdvihnutie vašich dokladov kuriérom, prípravu podkladov pre žiadosť o podnikateľský úver a podobne.

10.

Napíšte nám pre nezáväzný dopyt

...

Porozprávajme sa

Adresa :

ÚČTOVNÍCTVO VRANA Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica

E-mail :

vrana@uctovnictvovrana.sk

Telefón :

+421 0918 832 645

    logo_uctvnictvo_vrana_malé

    Telefónny kontakt: +421 918 832 645